Arizona Lottery: Plenty of Prizes to Go AroundTags: Advertising, Arizona

Source:  https://www.adsoftheworld.com/media/film/arizona_lottery_plenty_of_prizes_to_go_around